Käyttöehdot

Ole hyvä ja lue käyttöehdot huolellisesti ennen palvelun käyttöä. Kirjautuessasi sivustolle tai käyttäessäsi jotain osaa sivustosta tai palvelun sisällöstä (jotka on määritelty alla) sivustolla hyväksyt käyttöehdot sinua sitoviksi.

Ulkoministeriön ja puolustusministeriön sähköisen asiointipalvelun yleiset käyttöehdot

Käyttäjät sitoutuvat näihin ehtoihin käyttäessään sähköistä asiointipalvelua. Hakija on aina itse vastuussa hakemuksestaan siinäkin tapauksessa, että hän käyttää edustajaa (asiamiestä) hakemuksen tai ilmoituksen tekemiseen.

Palveluntarjoajan vastuu

Palvelu toimitetaan sitoumuksetta eikä palvelun toimivuudesta anneta takuuta. Ulkoministeriö tai puolustusministeriö eivät vastaa kuluista, menetyksistä tai muista mahdollisista vahingoista, jotka saattavat aiheutua näiden sivujen käyttämisestä. Jos ulkoministeriön tietojärjestelmät eivät toimi, siirrytään käyttämään korvaavia menettelyjä, joista ilmoitetaan erikseen tilanteen mukaan ulkoministeriön/puolustusministeriön Internet-sivuilla.

Ulkoministeriö tai puolustusministeriö eivät vastaa tämän palvelun kautta käytettävissä olevien ja muiden osapuolten ylläpitämien palveluiden, kuten tunnistuspalvelut, sisällöstä tai toimivuudesta.

Tekniset vaatimukset

Asiointipalvelua voidaan käyttää yleisimmillä selainohjelmilla. Tuettuja selaimia ovat Internet Explorer 11, Google Chrome 54, Mozilla Firefox 47 tai näiden selaimien uudemmilla versiolla. Asiointipalvelu ei toimi selaimella, joka ei tue JavaScriptiä. Internetistä ilmaiseksi ladattavasta Adobe Reader -ohjelmasta tulee käyttää viimeisintä versiota ja kaikki asiointipalvelussa käsiteltävät PDF-lomakkeet tulee avata Adobe Reader -ohjelmalla. Tämä voi vaatia joissain selaimissa selainasetusten muuttamista tai PDF-lomakkeiden avaamista kokonaan Adobe Reader -ohjelmalla ilman selainta.

Puhelinpalvelu

Asiointipalveluiden käytön tukena toimii palvelunumero 09-16055086 (ulkoministeriön vientivalvonta-asiat), 0295 350 988 (kansalaisjärjestöasiat) ja 0295 16001 (puolustusministeriön vientivalvonta-asiat). Puhelinneuvonta vastaa asiointipalvelun osalta palvelun käyttämiseen liittyviin kysymyksiin. Puhelintuesta voi kysyä apua myös esimerkiksi mahdollisten virheilmoitusten tulkinnassa, mutta se ei toimi yleisenä tietokoneen käyttötukena.

Ulkoministeriön vientivalvonta-asioiden yksikkö on kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta vastaava viranomainen ja tähän liittyen yritysten palvelukeskus. Ministeriön ylläpitämät Internet-sivut sisältävät kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa koskevat säädökset ja ohjeet, vientiluvan hakemisohjeet ja asiakirjamallit sekä yhteystiedot. Lisäksi ministeriön sivuilta löytyvät YK:n ja EU:n pakotteita ja vientikieltoja koskevat säädökset.

Ulkoministeriön Kehityspoliittisen osaston kansalaisyhteiskuntayksikkö on kansalaisjärjestöille myönnettyjen kehitysyhteistyömäärärahojen käytön valvonnasta vastaava viranomainen. Ministeriön ylläpitämät Internet-sivut sisältävät kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötuen hakemista koskevat ohjeet ja ehdot, asiakirjamallit ja lomakkeet sekä yhteystiedot.

Puolustusministeriön materiaaliyksikkö on puolustustarvikkeiden vientivalvonta-asioista vastaava viranomainen ja tähän liittyen yritysten palvelukeskus. Ministeriön ylläpitämät Internet-sivut sisältävät puolustustarvikkeiden vientivalvontaa koskevat säädökset ja ohjeet, vientiluvan hakemisohjeet ja asiakirjamallit sekä yhteystiedot.

Avoimessa tietoverkossa tapahtuva viestintä

Koska avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata, asiointipalveluun liittyvissä sähköposteissa ei lähetetä luottamuksellista tietoa, vaan pelkästään kuittauksia tiettyihin asiointivaiheisiin liittyen.

Henkilö-, yritys- ja järjestötiedot

Ulkoministeriö ja puolustusministeriö keräävät tiettyjä henkilötietoja sekä yritysten ja järjestöjen perustietoja rekisteriin, jonka tietoja käytetään ministeriön asiakkaiden tehdessä vientivalvontaan ja kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhön liittyviä hakemuksia tai ilmoituksia sähköisesti. Henkilötietojen ja muiden yksilöintitietojen keruu on välttämätöntä vientivalvontalainsäädännössä ja valtionavustuslaissa annettujen viranomaistehtävien suorittamiseksi ja hakijoiden oikeuksien takaamiseksi.

Sovellettavat lait

Internet-asiointipalveluiden käytössä sovelletaan Suomen lakia ja Euroopan unionin lainsäädäntöä.

Rekisteriseloste

Valmiina lataamaan

Pyytämäsi tiedosto on valmiina ladattavaksi. Napsauta "Avaa" painiketta.